czwartek, 7 lipca 2011

Google Maps 5.7.0

Nowa wersja map na Androida przyniosła jedną fajną rzecz, o której chcę napisać. Można mianowicie pobrać sobie wycinek mapy do użytku off-line. Opcja ta jest dostępna w laboratorium. Ograniczeniem jest pobieranie jedynie obszaru mapy o promieniu 16 km. Wycinek taki jest przechowywany przez 30 dni.
A teraz jak to się robi:
1. Wchodzimy do laboratorium i włączamy stosowną opcję:

2. Przechodzimy do miejsca, które będzie centrum naszego wycinka i klikamy na jakieś miejsce, może to być muzeum, restauracja itp. Ja wybrałem stację:

3. Klikamy na dymek danego miejsca, pojawi się karta:
4. Wybieramy więcej (trójkąt w kółku) lub naciskamy przycisk "Menu" w telefonie (jeśli jest takowy) i klikamy "Pobierz obszar mapy":
5. Pojawi się pasek postępu pobierania:
6. A na koniec potwierdzenie:


Możemy oczywiście przechowywać wiele takich wycinków map.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz